Політика конфіденційності даних

Політика конфіденційності та правила обробки персональних даних

Політика конфіденційності

Правила забезпечення конфіденційності персональних даних

Сайт здійснює збір певних Персональних даних користувачів.

Власник і Контролер даних

Owner’s contact email address: [email protected]

Які персональні дані ми збираємо і з якою метою

Категорії Даних

Категорії Персональних даних, збір яких здійснює Сайт (самостійно або за посередництвом третіх осіб), включають: Файли «cookie», Дані про використання мережевих ресурсів, ім’я, прізвище і aдрес електронної пошти.
Повні відомості про кожну категорії зібраних Персональних даних наводяться у відповідних розділах цих Правил забезпечення конфіденційності персональних даних або в спеціальних пояснювальних текстах, які виводяться на екран перед збором Даних.
Персональні дані можуть надаватися Користувачем самостійно, або ж, у разі Даних про використання, їх збір може автоматично здійснювати Сайт при його використанні.
Якщо не вказано інше, всі Дані, які запитує Сайт, є обов’язковими. У разі неподання зазначених Даних Сайт може виявитися не в змозі надавати свої послуги. У тих випадках, коли Сайт прямо вказує на необов’язковість подання певних Даних, Користувачі мають право не повідомляти відповідні Дані без будь-яких наслідків в частині, що стосується доступності або функціонування Сервісу.
Користувачам, які не впевненим в тому, які Персональні дані є обов’язковими, рекомендується зв’язатися з Власником.
Сайт або власники сторонніх сервісів, які задіє Сайт, використовують файли «cookie» (або інші засоби відстеження) виключно з метою надання Сервісу, що вимагається Користувачеві, крім будь-яких інших цілей, описаних у цьому документі.
Користувачі несуть відповідальність за будь-які Персональні дані третіх осіб, які вони отримують, публікують або надають іншим особам, використовуючи Сайт, і підтверджують, що ними отримано згоду відповідного третьої особи на надання Даних Власнику.

Метод і місце обробки Даних

Методи обробки

Власник приймає відповідні заходи безпеки для запобігання несанкціонованого доступу до Даних, їх розголошення, зміни або несанкціонованого знищення.
Обробка Даних здійснюється з використанням комп’ютерів і (або) засобів з підтримкою інформаційних технологій (ІТ) відповідно до організаційними процедурами і методами, суворо пов’язаними з зазначеними цілями. У деяких випадках Дані можуть бути доступні, крім Власника, певним категоріям відповідальних осіб, які відповідають за те, щоб сайт нормально функціонував (адміністрація, відділ продажів, відділ маркетингу, юридичний відділ, системні адміністратори), або стороннім організаціям (таким як незалежні постачальники технічних послуг, поштові організації, постачальники послуг хостингу, компанії-постачальники інформаційних технологій, служби зв’язку), яким Власник доручає, при необхідності, виконувати функції обробника даних. Оновлюваний перелік зазначених осіб та сторін можна в будь-який час вимагати від Власника.

Правова підстава обробки

Власник може обробляти Персональні дані, які стосуються Користувачам, якщо застосуємо один з нижчезазначених критеріїв:
• Користувачі дали свою згоду на використання Даних з однієї або в декількох конкретних цілях; Примітка: згідно із законодавством деяких юрисдикцій Власнику може бути дозволено обробляти Персональні дані до тих пір, поки Користувач не висловить своє заперечення проти цього ( «відмова від участі»), без необхідності отримувати на це згоду або забезпечувати наявність будь-яких інших правових підстав з числа нижчеперелічених. Разом з тим, вказане право не застосовується у всіх тих випадках, коли обробка Персональних даних регулюється європейським законодавством про захист даних;
• надання Даних необхідно для виконання угоди з Користувачем і (або) будь-яких попередніх висновку контракту зобов’язань;
• обробка необхідна для виконання встановленої законом обов’язки, яка покладена на Власника;
• обробка пов’язана з тією чи іншою завданням, яка здійснюється в інтересах суспільства або при здійсненні офіційних повноважень, покладених на Власника;
• обробка необхідна в цілях забезпечення законних інтересів, переслідуваних Власником або третьою стороною.
У будь-якому випадку Власник охоче допоможе з’ясувати конкретну правову підставу, яке застосовується до обробки, і, зокрема, чи є надання Персональних даних, передбаченою законом або договором, або вимогою, необхідним для укладення договору.

Місце

Дані обробляються в операційних офісах Власника і в будь-яких інших місцях, де знаходяться боку, займаються їх обробкою.
Залежно від місцезнаходження Користувача передача даних може передбачати передачу Даних Користувача в ту чи іншу країну за межами його власної країни. За більш детальною інформацією про місце обробки таких переданих Даних Користувачі можуть звернутися до поділу, який містить докладні відомості про обробку Персональних даних.

Користувачі також мають право ознайомитися з правовою підставою передачі Даних в ту чи іншу країну, що не входить до Європейського союзу, або в будь-яку міжнародну організацію, регульовану публічним міжнародним правом або створену двома або більше країнами, таку як ООН, а також із заходами безпеки, прийнятими власником для захисту їх Даних.

Якщо така передача здійснюється, Користувачі можуть отримати додаткову інформацію, ознайомившись з відповідними розділами цього документа, або запросити її у Власника, скориставшись інформацією, представленою в розділі з контактними даними.

Термін зберігання

Персональні дані повинні оброблятися і зберігатися до тих пір, поки вони потрібні для тих цілей, для яких вони були зібрані.

Таким чином:

  • Персональні дані, зібрані для цілей, пов’язаних з виконанням договору між Власником та Користувачем, зберігаються до тих пір, поки такий договір не буде виконаний в повному обсязі.
  • Персональні дані, зібрані з метою забезпечення законних інтересів Власника, зберігаються до тих пір, поки вони необхідні для здійснення таких цілей. Користувачі можуть знайти конкретну інформацію про законні інтереси, переслідуваних Власником, в відповідних розділах цього документа, або звернувшись до Власника.

Власнику може бути дозволено зберігати Персональні дані протягом більш тривалого періоду часу в тому випадку, якщо Користувач дав згоду на таку обробку, до тих пір, поки така згода не буде відкликано. Крім того, Власник може бути зобов’язаний зберігати Персональні дані протягом більш тривалого періоду часу, якщо це потрібно для виконання встановленої законом обов’язки, або за розпорядженням того чи іншого органу влади.

Після закінчення терміну зберігання Персональні дані видаляються. Таким чином, право на доступ, право на видалення, право на виправлення і право на перенесення даних не можуть бути здійснені в судовому порядку після закінчення терміну зберігання.

Цілі обробки

Збір Даних, що стосуються Користувача, здійснюється для того, щоб дати можливість Власнику надавати свої Послуги, а також в наступних цілях: Захист від небажаної пошти (спаму), Аналітика та Встановлення контакту з Користувачем.

Користувачі можуть знайти додаткову детальну інформацію про такі цілі обробки і про конкретні Персональних даних, що використовуються для досягнення кожної цілі, у відповідних розділах цього документа.

Детальна інформація про обробку Персональних даних

Персональні дані збираються в таких цілях і за допомогою наступних сервісів:

Аналітика

Послуги, що описуються в цьому розділі, дають можливість Власнику контролювати і аналізувати веб-трафік і можуть використовуватися для фіксування дій Користувача.

Google Analytics (Google LLC)

Google Analytics – сервіс веб-аналізу, пропонований компанією Google LLC ( «Google»). Google використовує зібрані Дані для фіксування і аналізу дій користувачів з метою підготовки звітів про операції, які виконує Сайт, і їх подальшої передачі іншим сервісів Google.
Google може використовувати зібрані Дані для того, щоб генерувати рекламні оголошення своєї власної рекламної мережі з урахуванням інтересів і переваг конкретного користувача.
Зібрані Персональні дані: Дані про використання мережевих ресурсів і Файли «cookie».
Місце обробки: США –  Правила забезпечення конфіденційності персональних даних  –  Відмова від участі .
Учасник програми «Щит конфіденційності».

Google Analytics з анонімним IP (Google LLC)

Google Analytics – сервіс веб-аналізу, пропонований компанією Google LLC ( «Google»). Google використовує зібрані Дані для фіксування і аналізу дій користувачів з метою підготовки звітів про операції, які виконує Сайт, і їх подальшої передачі іншим сервісів Google.
Google може використовувати зібрані Дані для того, щоб генерувати рекламні оголошення своєї власної рекламної мережі з урахуванням інтересів і переваг конкретного користувача.
Така інтеграція Google Analytics забезпечує анонімність вашого IP адреси. З цією метою здійснюється скорочення IP адрес користувачів в межах території держав членів Європейського Союзу або в інших держав учасниць Угоди про Європейський економічний простір. Лише у виняткових випадках повний IP адреса буде пересилатися на сервер Google і скорочуватися в США.
Зібрані Персональні дані: Дані про використання мережевих ресурсів і Файли «cookie».
Місце обробки: США –  Правила забезпечення конфіденційності персональних даних  –  Відмова від участі . Учасник програми «Щит конфіденційності».

Facebook Analytics (Facebook, Inc.)

Facebook Analytics – аналітичний сервіс, що надається компанією Facebook, Inc.
Зібрані Персональні дані: Дані про використання мережевих ресурсів і різні категорії Даних, зазначені в правилах забезпечення конфіденційності персональних даних при використанні сервісу.
Місце обробки: США –  Правила забезпечення конфіденційності персональних даних .
Учасник програми «Щит конфіденційності».

Захист від небажаної пошти (спаму)

Сайт використовує ці сервіси для аналізу трафіку, який може містити Персональні дані користувачів, з метою фільтрації тієї частини трафіку, повідомлень і змістовних матеріалів, яка визнається спамом.

Akismet (Automattic Inc.)

Akismet – сервіс захисту від спаму, що надається компанією Automattic Inc.
Зібрані Персональні дані: різні категорії Даних, зазначені в правилах забезпечення конфіденційності персональних даних при використанні сервісу.
Місце обробки: США –  Правила забезпечення конфіденційності персональних даних .

Встановлення контакту з Користувачем

Форма зворотного зв’язку

Заповнення форми зворотного зв’язку Користувачем і внесення в неї його Даних означають, що Сайт отримує дозвіл використовувати ці відомості з метою відповіді на запити про надання інформації, комерційних пропозицій або на будь-які інші види запитів, які вказуються в заголовку форми.
Зібрані Персональні дані: aдрес електронної пошти, ім’я та прізвище.

Права користувачів

Користувачі можуть здійснювати певні права щодо своїх Даних, оброблених Власником.

Зокрема, Користувачі мають право здійснити наступні дії:

  • Відкликати свою згоду в будь-який час. Користувачі мають право відкликати згоду, якщо вони раніше дали свою згоду на обробку своїх Персональних даних.
  • Заперечити проти обробки своїх даних. Користувачі мають право заперечити проти обробки своїх Даних, якщо обробка здійснюється на будь-якому правовому підставі крім їх згоди. Більш детальна інформація з цього питання наведена у відповідному розділі нижче.
  • Отримати доступ до своїх Даним. Користувачі мають право дізнатися, обробляються дані Власником, отримати інформацію про певні аспекти обробки і отримати копію оброблюваних Даних.
  • Перевірити Дані і зажадати виправлення. Користувачі мають право перевірити точність своїх Даних і попросити їх оновити або виправити.
  • Обмежити обробку своїх Даних. При певних обставинах Користувачі мають право обмежити обробку своїх Даних. В цьому випадку Власник не буде обробляти їх Дані ні в яких цілей, крім їх зберігання.
  • Вимагати стерти їх Персональні дані або видалити їх іншим чином. При певних обставинах Користувачі мають право домогтися від Власника видалення своїх Даних.
  • Отримати свої Дані і передати їх іншій контролеру. Користувачі мають право отримати свої Дані в структурованому, широко використовується і машиночитаемом форматі і, якщо це технічно можливо, безперешкодно передати їх іншій контролеру. Це положення застосовується за умови, що Дані обробляються автоматичними засобами і що їх обробка здійснюється на підставі згоди Користувача або на підставі договору, однією зі сторін якого є Користувач, або на підставі попередніх висновку договору зобов’язань.
  • Подати скаргу. Користувачі мають право пред’явити претензію до компетентного органу із захисту даних.

Відомості про право на заперечення проти обробки Даних

У тих випадках, коли Персональні дані обробляються в громадських інтересах, при виконанні офіційних повноважень, покладених на Власника, або з метою забезпечення законних інтересів, переслідуваних Власником, Користувачі можуть заперечити проти такої обробки, представивши в обгрунтування свого заперечення ту чи іншу підставу, пов’язане з їх конкретною ситуацією.

Разом з тим, Користувачі повинні знати, що, в разі обробки їх Персональних даних з метою здійснення прямого маркетингу, Користувачі можуть в будь-який час заперечити проти такої обробки без подання будь-якого обґрунтування. Користувач може дізнатися, обробляє чи Власник Персональні дані в цілях здійснення прямого маркетингу, ознайомившись з відповідними розділами цього документа.

Порядок здійснення зазначених прав

Будь-які запити, що стосуються здійснення прав Користувача, можна направляти Власнику, використовуючи контактні дані, наведені в цьому документі. Ці запити можуть здійснюватися безкоштовно і будуть розглянуті Власником в найкоротший термін, що не перевищує одного місяця.

Додаткова інформація про збір та обробку Даних

Судові позови

Персональні дані Користувача можуть бути використані Власником в судовому процесі або на етапах, що ведуть до можливого звернення до суду в зв’язку з тим, що Сайт або супутні Сервіси використовувалися неналежним чином.
Користувач заявляє про свою поінформованість про те, що Власник може бути змушений повідомити Персональні дані на вимогу органів державної влади.

Додаткова інформація про Персональних даних Користувача

Крім інформації, що міститься в цих правилах забезпечення конфіденційності персональних даних, Сайт може надавати Користувачу за запитом додаткову і контекстуальну інформацію, що стосується конкретних Послуг та Сервісів або збору і обробки Персональних даних.

Системні журнали і технічне обслуговування

З метою забезпечення роботи системи і її технічного обслуговування Сайт і будь-які сторонні сервіси можуть збирати файли, в яких реєструється, як Сайт взаємодіє з Користувачами (системні журнали), або використовувати з цією метою інші Персональні дані (зокрема, IP-адреса).

Інформація, відсутня в цих правилах

Додаткові відомості, що стосуються збору або обробки Персональних даних, можна в будь-який час вимагати від Власника. Дивіться контактні відомості, зазначені на початку цього документа.

Як обробляються запити «Не відстежувати»

Сайт не підтримує запити «Не відстежувати».
Щоб визначити, чи підтримує той чи інший використовуваний сторонній сервіс запити «Не відстежувати», ознайомтеся з відповідними правилами забезпечення конфіденційності персональних даних.

Внесення змін до цих правил забезпечення конфіденційності персональних даних

Власник обумовлює за собою право в будь-який час вносити зміни в ці правила забезпечення конфіденційності шляхом розміщення на даній сторінці повідомлення для користувачів і, можливо, на інших сторінках, які включає в себе Сайт, і (або) – наскільки це можливо з технічної та юридичної точок зору – шляхом подання відповідного повідомлення Користувачам з використанням будь-якої контактної інформації, доступної Власнику. Настійно рекомендується часто перевіряти дану сторінку, звіряючись з датою останньої зміни, зазначеної внизу.

Якщо зміни зачіпають дії по обробці, що виконуються на підставі згоди Користувача, Власник повинен у разі необхідності отримати від Користувача нове згоду.

Визначення термінів і посилання на правові норми

Персональні дані (або Дані)

Будь-яка інформація, яка прямо, опосередковано або в зв’язку з іншою інформацією – в тому числі. персональним ідентифікаційним номером – забезпечує можливість виявлення або впізнаваність фізичної особи.

Дані про використання (мережевих ресурсів)

Інформація, яку автоматично збирають Сайт або сторонні сервіси, які використовує Сайт), зокрема: IP-адреси або доменні імена комп’ютерів користувачів, які використовують Сайт, URI-адреси (універсальні коди ресурсів), час звернення із запитом, спосіб звернення із запитом до сервера, розмір файлу, отриманого у відповідь, числовий код, який вказує на статус відповіді сервера (вдалий результат, помилка і т.д.), країна походження, характеристики веб-оглядача (браузера) і операційної системи, що використовуються Користувачем, різні свед ення про час кожного відвідування (наприклад, час, проведений на кожній сторінці Сайту), і відомості про переміщення всередині Сайту з окремим зазначенням черговості відвідування сторінок, а також інші параметри операційної системи пристрою і (або) обчислювальної та інформаційної середовищі Користувача.

Користувач

Окрема особа, що використовує Сайт, яке, якщо не вказано інше, збігається з Суб’єктом даних.

Суб’єкт даних

Фізична особа, якого стосуються Персональні дані.

Оброблювач даних (або Адміністратор даних)

Фізична або юридична особа, офіційний державний орган, агентство або інший орган, які обробляють персональні дані від імені контролера.

Контролер (або Власник) даних

Фізична або юридична особа, державний орган, відомство або інша особа, яка самостійно або спільно з іншими особами визначає призначення і засоби обробки Персональних даних, включаючи заходи безпеки, що стосуються того, як експлуатується і використовується Сайт. Якщо не вказано інше, контролером даних є Власник, т. Е. Обличчя, якому належить Сайт.

Сайт

Засіб, за допомогою якого здійснюються збір і обробка Персональних даних Користувача.

Послуга (або Сервіс)

Послуга, яку надає Сайт, описана у відповідних умовах (якщо такі є), а також на цьому сайті

Європейський союз (або ЄС)

Якщо не вказано інше, всі зустрічаються в цьому документі посилання на Європейський союз включають всі існуючі в даний час країни-члени Європейського союзу і Європейської економічної зони.

Файли «cookie»

Невеликі набори даних, що зберігаються в пристрої Користувача.

Правова інформація

Справжнє заяву про конфіденційність підготовлено на основі положень різних законодавчих актів, в тому числі ст. 13/14 Постанови (ЄС) 2016/679 ( «Загальні положення про захист персональних даних»).

Якщо в цьому документі не вказано інше, то дія правил забезпечення конфіденційності персональних даних поширюється виключно на Сайт.

Останнє оновлення: 15 мая 2020